0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Bartosz Kwodawski
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۴۵
Lukasz Sokolowski
۳
۱
Jan Zandecki
Finished
۰۰:۰۰
Mateusz Misiak
۲
۳
Damian Swierczek
Finished
۰۰:۱۵
Karol Wisniewski
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۱:۰۰
Bartosz Kwodawski
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۲:۴۵
Szymon Radlo
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۱۵
Damian Swierczek
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۱:۴۵
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Damian Wojdyla
Finished
۰۲:۰۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۱۵
Michal Galas
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۰۰
Mateusz Misiak
۲
۳
Bartosz Kwodawski
Finished
۰۳:۴۵
Damian Korczak
۱
۳
Adam Dosz
Finished
۰۰:۳۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۲:۳۰
Damian Swierczek
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۱۵
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۳۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Damian Wojdyla
Finished
۰۴:۰۰
Karol Wisniewski
-
-
Damian Wojdyla
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۰
Szymon Radlo
-
-
Arkadiusz Mugowski
بازی شروع نشده است
۰۵:۱۵
Zochniak Jakub
۰
۰
Arkadiusz Mugowski
inprogress
۰۴:۱۵
Michal Galas
-
-
Felkel Grzegorz
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Damian Swierczek
-
-
Bartosz Kwodawski
بازی شروع نشده است
۰۴:۴۵
  Russia Liga Pro
Anatoly Ilin
۳
۱
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۱:۳۰
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۰:۲۰
Andrey Artemov
۳
۲
Anatoly Ilin
Finished
۰۳:۰۰
Vyacheslav Chernov
۳
۲
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۱۵
Anatoly Ilin
۳
۱
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۰۰
Maksim Surkin
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۱۵
Vladislav Chakhur
۲
۳
Oleg Shagarov
Finished
۰۰:۱۵
Aleksandr Fedosov
۳
۲
Yuriy Lbov
Finished
۰۰:۴۵
Mikhail Reznikov
۲
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۰:۴۵
Ivanov Alexander
۱
۳
Maksim Nesterov
Finished
۰۱:۰۰
Oleg Shagarov
۳
۲
Kirill Malahov
Finished
۰۱:۱۵
Vladislav Chakhur
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۱:۴۵
Maksim Surkin
۳
۲
Aleksandr Fedosov
Finished
۰۱:۴۵
Maksim Nesterov
۳
۱
Andrey Artemov
Finished
۰۲:۰۰
Kirill Malahov
۲
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۲:۱۵
Igor Mihaylov
۳
۲
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۱۵
Ivanov Alexander
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۳۰
Oleg Shagarov
۳
۲
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۴۵
Vyacheslav Chernov
۳
۲
Aleksandr Fedosov
Finished
۰۲:۴۵
Yuriy Lbov
۳
۰
Maksim Surkin
Finished
۰۳:۱۵
Nikolay Zhurba
۳
۰
Vladislav Chakhur
Finished
۰۳:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۰
Maksim Nesterov
Finished
۰۳:۳۰
Mikhail Reznikov
۱
۰
Kirill Malahov
inprogress
۰۳:۴۵
Aleksandr Fedosov
۳
۲
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۴۵
Andrey Artemov
۳
۰
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۰۰
Nikolay Zhurba
-
-
Oleg Shagarov
بازی شروع نشده است
۰۴:۱۵
Yuriy Lbov
۰
۰
Vyacheslav Chernov
inprogress
۰۴:۱۵
Maksim Nesterov
-
-
Anatoly Ilin
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Igor Mihaylov
-
-
Maksim Surkin
بازی شروع نشده است
۰۴:۴۵
Kirill Malahov
-
-
Vladislav Chakhur
بازی شروع نشده است
۰۴:۴۵
  Czech Republic Pro League
Turek Tomas
۳
۱
Michal Regner
Finished
۰۲:۳۰
Michal Regner
۳
۱
Jiri Ruzicka
Finished
۰۳:۳۰
Lubor Sulava
۲
۳
Miroslav Barta
Finished
۰۰:۰۰
Pavel Gireth
۱
۳
Vaclav Hruska Jr
Finished
۰۰:۳۰
Petr Bradach
۲
۳
Eric Maresh
Finished
۰۱:۰۰
Turek Tomas
۲
۲
Petr Oliver Korp
inprogress
۰۴:۰۰
Miroslav Klimenta
۲
۳
Miroslav Barta
Finished
۰۲:۰۰
Petr Oliver Korp
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۳:۰۰
Karel Brozhik
۱
۳
Jiri Cech
Finished
۰۴:۰۰
Eric Maresh
۰
۳
Pavel Gireth
Finished
۰۰:۰۰
Miroslav Barta
۳
۰
Roman Polovka
Finished
۰۰:۳۰
Miroslav Klimenta
۳
۱
Lubor Sulava
Finished
۰۱:۰۰
Vaclav Hruska Jr
۳
۰
Pavel Gireth
Finished
۰۲:۰۰
Jiri Cech
۱
۳
Martin Sobisek
Finished
۰۳:۰۰
Milan Capek
۰
۳
Petr Kmoch Snr
Finished
۰۰:۰۰
Martin Biolek
۳
۲
Ales Rusnak
Finished
۰۰:۳۰
Petr Kmoch Snr
۳
۰
Jan Kabelka
Finished
۰۰:۳۰
Petr Svoboda
۰
۳
Milan Capek
Finished
۰۱:۰۰
Petr Kmoch Snr
۰
۳
Milan Capek
Finished
۰۲:۰۰
Karel Brozhik
۳
۰
Marcel Pikous
Finished
۰۲:۳۰
Karel Brozhik
۳
۰
Marcel Pikous
Finished
۰۳:۳۰
Marcel Pikous
۳
۰
Frantisek Just
Finished
۰۳:۳۰
Jiri Ruzicka
-
-
Rostyslav Kliucuk
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Frantisek Just
-
-
Martin Sobisek
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Michal Regner
-
-
Petr Oliver Korp
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۰
Marcel Pikous
-
-
Jiri Cech
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۰
  World TT-CUP
Jiri Celler
۰
۳
Zdenek Dusek
Finished
۰۰:۲۰
Tomas Malek
۳
۲
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۲۵
Martin Lepka
۲
۳
Zdenek Dusek
Finished
۰۰:۵۰
Filip Cernota
۳
۲
Martin Stusek
Finished
۰۰:۵۵
Tomas Malek
۳
۱
Martin Stusek
Finished
۰۱:۲۵
Tomas Vorisek
۳
۱
Filip Cernota
Finished
۰۱:۵۵
Filip Cernota
۱
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۲:۵۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Alexander Sahakyan
۳
۱
Davit Mirzoyan
Finished
۰۰:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۰
Ararat Smoyan
Finished
۰۰:۵۰
Alexander Sahakyan
۰
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۱:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید